Ko-Met Oy Kehityshanke

01.06.2021 00:00

Hankkeessa suunnitellaan uutta tuotantoa Suomeen investointien ja uuden liiketoiminnan kautta. Tuotannon perustaminen kotimaahan työllistää ja vähentää kuljetusten tarvetta ulkomailta. Kokonaisliiketoimintaa kehitetään kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntäen, jossa pyritään tuotteen elinkaaren pidentämiseen, kierrätyksen tehostamiseen ja materiaalin uudelleenhyödyntämiseen.