Ko-Met Oy Kehityshanke

01.06.2021 00:00

Hankkeessa suunnitellaan uutta tuotantoa Suomeen investointien ja uuden liiketoiminnan kautta. Tuotannon perustaminen kotimaahan työllistää ja vähentää kuljetusten tarvetta ulkomailta. Kokonaisliiketoimintaa kehitetään kiertotalouden liiketoimintamalleja hyödyntäen, jossa pyritään tuotteen elinkaaren pidentämiseen, kierrätyksen tehostamiseen ja materiaalin uudelleenhyödyntämiseen.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt yritykselle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tavoitteena 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.